Oldřich Polreich

Zaměřuji se na optimalizaci funkce organismu skrz pohybovou edukaci, pochopení evolučního základu a vědomé práce s prostředím. Moje metody coachingu stojí na základech vzájemné důvěry, komunikace a úzké spolupráce.