Powered by RedCircle

Pohledy do hloubky

Podcast vznikl pod názvem "Temný Talk" jako spontánní projekt pro kontakt se zajímavými lidmi. Podstupně se přetransformoval do nástroje umožňujícího sbírání, zpracování a efektivní sdílení poznatků od hostů a z mé praxe. Cílem je využívat veškerou kapacitu média k předávání kvalitních znalostí o pohybové edukaci, zdraví a osobním rozvoji.  Během tvorby každého dílu třídím, zpracovávám a propojuji informace z různých oborů s mými zkušenostmi z praxe a osobního života. Věřím, že i známé informace dokáží unikátním propojením a posazením do nového kontextu změnit naše myšlení. Otevřít obzory a obohatit nás o něco nového.

Co můžete čekat:

  • Vybrané a zpracované informace z různých zdrojů v oblasti pohybové edukace, zdraví a osobního rozvoje
  • Rozhovory s inspirujícími hosty. Promyšlené otázky, které jdou k jádru problému
  • Pohled na výše uvedená témata z mé perspektivy a praxe trenéra