Vítejte u Polreichcoaching newsletteru. Dnes bych se chtěl zamyslet nad velmi důležitým tématem síly, silového tréninku a jejich roli v pohybu.

"Můžu být moc silný?"

Zajímavý dotaz, který jsem dostal během diskuse o silovém tréninku. Ačkoliv na první pohled je odpověď jasná, i takto jednoduchá otázka nabízí prostor k zamyšlení, probrání z několika perspektiv a pomůže nám lépe pochopit vztah a souhru jednotlivých tréninkových zaměření.

Zkusím to rozebrat na jednotlivé vrstvy, od více konceptuálních až po praktické zakončení.

Vrstva 1 - Role síly v pohybu

Pohyb = vyvíjení síly na prostředí

Tato jednoduchá definice od Dana Cleathera mi zásadně změnila uvažování o tréninku a síle jako takové. Dobrý pohyb vyžaduje sílu a schopnost ji co nejlépe aplikovat prostředí.

Vrstva 2 - Specificita a definice

Vyvíjení síly na prostředí  je fajn. ale když se podíváme na různé sporty, uvidíme spoustu různých pohybů. Proto potřebujeme předchozí poučku lehce prodloužit:

Pohyb = vyvíjení síly na prostředí specifickým způsobem

Síla nemůžeme definovat ve vakuu. Vždy potřebujeme kontext: Jakým směrem, jak rychle, po jakou dobu. Jestli akcelerujeme nebo brzdíme atd. To vše hraje roli. Ano, všechny případy můžeme definovat jako vyvíjení síly ale pro různé kontexty budeme potřebovat trénovat různým způsobem.

Vrstva 3 - Síla je dovednost

Předchozí bod implikuje velmi důležitou pointu:

Nelze rozdělit "sílu" a "dovednosti"

Pokud se zlepšujeme v pohybu (trénujeme specifickou dovednost), zlepšujeme se ve vyvíjení síly. A naopak i cviky, které tradičně vnímáme jako "silové" mají silný dovednostní komponent - zlepšujeme koordinaci svalových vláken, celých svalů a udržení celkové postury nutné pro efektivní vyvíjení síly.

4 - Tréninková implikace

Abychom se dobrali více praktické odpovědi na úvodní otázku, musíme ji nejdříve trochu upravit. Už víme, jak moc je síla propojena se vším co děláme. Zpřesnění dotazu nám poskytne užší rámec pro uvažování:

"Můžu mít moc silového tréninku?"

Odpověď na tuto novou otázku můžeme s trochou snahy najít v předchozích konceptech

Jak dělíme svoji energii (a čas)?

Adaptační kapacita a časové možnosti jsou zásadní omezení, které dávají rámec organizaci tréninku. Nemáme neomezené množství času a energie a tudíž jejich alokace by měla probíhat co nejefektivněji pro dosažení našich cílů.  Už jsme se dověděli, že síla je závislá na kontextu.

Jaký kontext vyvíjení síly potřebuji ke zlepšení ve svém sportu? A jak ho nejlépe rozvinu?

Silový trénink je skvělý základ, který nám pomůže vybudovat kapacitu, kterou následně využijeme v našich dovednostech. Tato obecná kapacita se nám hodí zejména v začátcích. Jak se ale stáváme pokročilejšími, roste i specificita (zúžuje se kontext) se kterou pracujeme. Další nárůst obecné síly bude mít jen malý vliv na schopnost efektivně ji využít v našem sportu.

V takové chvíli začíná užitek silového tréninku klesat - za stejné množství investované energie dostaneme menší užitek.

💡
Dokonce když budeme uvažovat hodně striktně, tento poměr investice - výsledek je ještě horší, protože rozvoj například velké maximální síly sám o sobě vyžaduje stále větší a větší investici energie za menší a menší přírůstek. Například dostat se na 1.5 násobek vlastní váhy u mrtvého tahu je jednodušší než se dostat z 1.5 na 2 násobek.

Naopak užitečnost technického tréninku (schopnost vyvíjet sílu specificky našemu sportu) nabývá na významu. Čím pokročilejší jsme, tím více specificky musíme trénovat. Silový trénink má stále svoje místo, ale hlavně jako doplňek.

Vždy tedy musíme uvažovat nad tím, co nám poskytne největší užitek v konkrétní situaci. Mít silový základ je důležité pro každého ale to neznamená, že se musíme hnát za stále většími silovými výkony na úkor našeho sportu.

Dobrý silový trénink

  • Je přenosný: Rozvíjí pohybové vzory, které využíváme v našem sportu
  • Je efektivní: Využívá metody a cviky, které dosáhnout kýženého výsledku s co nejmenším vynaložením energie
  • Nepřekáží tréninku sportu: Pokud nás silový trénink (nebo regenerace po něm) omezuje v tréninku hlavního sportu, je to podnět ke změně