Vítám tě u dalšího newsletteru. Dnes se zamýšlím nad sílou jako dovedností, kterou můžeme rozvíjet. Nejdříve ale důležité aktuality:

Co je nového:

 • Vydal jsem dva nové díly podcastu
  • Proč je v pohodě říct "nevím" a obecně zamyšlení nad přístupem k informacím je obsahem prvního z nich. Předávání informací a transparentnost je téma, které neustále vnímám zejména ve své trenérské práci. V klimatu sociálních sítí, kde se každý staví do role odborníka je někdy náročné říct "nevím". Přitom je to dle mého názoru znakem vyšší moudrosti.
  • Proč být silnější než potřebujeme je odpověď na poměrně častý dotaz "proč chci rozvíjet kapacitu, kterou v běžném životě nepoužiju."
 • Poslední dni jsem strávil usilovnou prací na Iron Will Training webu aby lépe reflektoval úroveň služeb, které nabízíme.
 • IWT se týká i další velká novinka, která mě osobně naplňuje radostí (a zdravou mírou nervozity). Ondra Prudil (Fyzio kriticky) kývl na nabídku stát se členem našeho týmu jako fyzioterapeut a trenér. Jsem extrémně vděčný za možnost spolupracovat s lidmi jako Ondra a Oliver. Jejich znalosti a chuť se neustále posouvat jsou velmi inspirující.
  • Kdo Ondru neznáte, kromě jeho instagramu se můžete zaposlouchat i do podcastu, který vydává. Objevil se také v jedné epizodě Pohledů do hloubky

Naučme se být silní

Když se bavíme o silovém tréninku, dovednost není slovo, které nás napadne na první dobrou. Posilování často vnímáme hlavně na základě výsledků, které pak dokážeme vidět a cítit - větší svaly, vyšší váhy, výskok atd. Dan Cleather používá výraz "hmatatelné adaptace". Ty mají několik základních vlastností:

 • Dokážeme zpravidla přesně popsat, který systém nebo část těla se zlepšila. Svaly jsou silnější, protože jsme schopni zapojit více motorických jednotek, mají větší průřez aktivní části atd.
 • Většinou nastávají díky cyklu přetížení -> stresová fáze -> adaptace, tudíž po delší době a opakovaném vystavování se podnětu (tréninku)

Veškeré zlepšení v pohybu (a síle) ale nemůžeme připsat jen těmto adaptacím. Faktorům, které jsou jasně popsané a na které můžeme ukázat prstem. Kdyby to tak bylo, tak nemůže existovat například zlepšení v průběhu tréninku samotného (což je fenomén, který zná každý, kdo se učí nějaký sport / činnost).

Méně konkrétní, ale důležitá zlepšení v koordinaci, efektivitě pohybu, učení dovedností atd. tvoří velkou část pokroku v jakékoliv činnosti. Opět jim můžeme dát obecné vlastnosti:

 • Je náročnější přesně ukázat a říct, v jakém systému nebo části těla se změna projevila. Místo toho máme obecné pojmy jako koordinace, efektivita, načasování atd.
 • Nejsou tolik závislé na cyklu přetížení, stresu a adaptace. Tím pádem se mohou projevovat mnohem rychleji, někdy i v rámci jednoho tréninku.

Princip a důležitost méně konkrétních adaptací většinou chápeme v kontextu dovedností a sportů. Když hraji na flétnu, málokdy myslím na to, jak se mi zvětší svaly na prstech. To samé když zlepšuji schopnost házet na koš nebo přejít soupeřův guard. Neměli bychom ale zapomínat, že i síla je dovednost.

Silový trénink a schopnost vyvíjet sílu není příprava pro dovednosti a "pohyb" - je to pohyb a dovednost sama o sobě

Základní dovednosti "síly"

Ano, silový trénink se v tradičním smyslu zaměřuje hlavně na hmatatelné adaptace. Dostatečné přetížení je koneckonců jeho primárním smyslem a nástrojem. Ale neměli bychom zapomínat ani na dovednosti, které sílu umožňují a které se můžeme naučit:

 • Stabilita: Najít pozici a držení těla, která nám umožní vyvíjet sílu s maximální efektivitou a tím pádem naložením
 • Dýchání / Aktivace středu: Stabilizace středu těla a přenos síly mezi dolní a horní polovinou těla. Opět umožní větší bezpečnost, efektivitu a naložení.
 • Napětí: Vytvoření zpevnění a aktivaci ve správných částech těla tak, aby byly připravené nést dostatečnou zátěž.

Toto jsou dovednosti, které ideálně chceme získat předtím, než se pustíme do nějakého zásadního přetěžování. Nejen kvůli bezpečnosti ale hlavně protože umožňují využít následný trénink mnohem efektivněji. Dají nám základní kameny, na kterých potom postavíme další pokrok.

Je dobré si uvědomit, že nejde jen o efektivitu v tělocvičně ale i zásadní schopnost do sportu i běžného života. Ovládnutí základních dovedností a principů vyvíjení síly nám umožní aplikovat je na výzvy, kterým čelíme.  Ať je to zdvihání těžkých předmětů, odtlačení auta nebo i opakované ohýbání v práci nebo naopak sezení (i tam nám pomůže znalost aktivace a dýchání).

Pojďme zkusit brát sílu více jako dovednost. Ano, pro silové sporty má tato změna malý praktický dopad. Nic se nemění na tom, že potřebujeme přetížení, aby nastala větší adaptace. Ale vnímání vyvíjení síly jako dovednosti nám dává skvělý rámec pro uvědomění si jejího přínosu do života pro každého člověka. Nejen jako abstraktní kvalitu vnímanou prostřednictvím zdvižené váhy ale reálnou dovednost, kterou můžeme rozvíjet a používat stejně, jako všechny ostatní.

Děkuji za pozornost a těším se příště.